Yesterday is history, Tomorrow is a mystery, Today is a gift.

Yoga Ishvara 

Ik word wat ik zie in mijzelf
Alles wat de gedachte mij suggereert, kan ik doen
Alles wat de gedachte in mij openbaart, kan ik worden
Dit zou het onwrikbare geloof moeten zijn van de mens in zichzelf
Omdat God in hem woont

 Sri Aurobindo

 

Elke laatste zaterdag van de maand organiseer ik een instuifles. Alle leerlingen zijn welkom om samen met een bekende (vriend, vriendin, familielid, collega, etc.) een les te volgen. Vooraf aanmelden. Lestijden worden te zijner tijd op de website bekend gemaakt.

Bij voldoende aanmeldingen zal er een tweede les worden ingeroosterd.
Kosten voor twee personen zijn gelijk aan een losse les voor 1 persoon. (10 euro)

Elke tweede en vierde vrijdag van de maand geef ik meditatieles. Deze les bevindt zich nog in de opstart fase. Als je mee wilt doen ben je, na aanmelding, van harte welkom om deel te nemen.  In de maanden maart, april en mei is deelname GRATIS. Lestijden worden op de website bekend gemaakt.

Op zondag organiseer ik een stilte- of harawandeling. We gaan dan ongeveer vijf kilometer lopen in stilte en met aandacht voor de ademhaling. Start is altijd bij Yoga Ishvara. Vooraf aanmelden. Deelname 5 euro pp.